YTAN – digitalt stöd för unga anhöriga

Flicka med långt, lockigt hår och rosa tröja

Nka är en del av ett arvsfondsprojekt som skapar digitala stödinsatser för unga anhöriga som har en familjemedlem med Alzheimers/Huntingtons sjukdom eller liknande diagnoser. 

I dag lever tusentals barn och ungdomar i Sverige med en förälder eller annan närstående som har en neurodegenerativ sjukdom.

Många unga tar ett stort omsorgsansvar. Det kan leda till oro, ensamhet, skam, skuld, hälsoproblem och det kan vara svårt att hinna med skola och arbete.

Nka är en del av Arvsfondsprojektet ” Det handlar om att orka på obestämd tid”. Projektets syfte är att skapa digitala stödinsatser av och med unga anhöriga.

Läs mer om projektet här

Här hittar du YTAN

Senast uppdaterad 2024-06-20 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson