Material från projektet I nöd och lust

Två äldre personer håller hand.

Det treåriga arvsfondsprojektet I nöd och lust vill få fler att våga prata om hur det är att vara anhörig över 65 år och vårda sin partner. Projektet har nu tagit fram en serie filmer och skriftligt material som kan användas i samtal med anhöriga.

Projektet I nöd och lust vill synliggöra anhöriga som är 65 år och äldre som vårdar sin partner i hemmet. Genom projektet vill man få fler att våga prata om det som kan vara svårt, avdramatisera känslor av exempelvis skam och skuld, samt lyfta risken för kränkningar, övergrepp och våld. Målet är också att inspirera och hjälpa anhöriga att hitta de fina stunderna i vardagen.

Projektet har nu tagit fram material som kan användas i samtal med anhöriga. Bland annat har man gjort en serie filmer som kan användas som underlag vid samtalsgrupper med anhöriga eller i utbildningssyfte för personer som möter anhöriga i sitt arbete. Filmerna handlar om förändringen som sker när din partner behöver hjälp eller stöd, tankar kring att flytta, det opratade, om risken för våld, övergrepp och kränkningar, och om må bra-hormonet oxytocin. Filmerna rekommenderas att ses i grupp med efterföljande diskussion.

Projektet har även tagit fram en handledning för samtalsgrupper med anhöriga och ett handledningsmaterial för personal inom äldreomsorgen. Det finns också en folder som handlar om beröring i vardagen som vänder sig till anhöriga. Foldern har tagits fram med förhoppning om att anhöriga och närstående ska kunna stärka relationen, som kanske förändrats i samband med att den anhöriga gick från att bara vara partner till att också vårda sin närstående.

Allt materialet finns att ta del av på Bräcke diakonis webbplats

Projektet "I nöd och lust" finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), SPF Seniorerna och Anhörigas riksförbund.

Läs mer om projektet

Senast uppdaterad 2022-10-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson