Råd till anhöriga vid höga temperaturer

Bild på en termometer som visar höga temperaturer, samt två människor som sitter på en brygga vid vattnet.

Foton: Pixabay / Symbolbilder

Den senaste tiden har stora delar av Sverige haft höga temperaturer. Värmeböljor kan få negativa hälsoeffekter, särskilt för äldre personer, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, gravida, små barn och personer som tar viss medicin (www.folkhalsomyndigheten.se). Här har vi samlat material som innehåller råd till anhöriga och personal vid mycket varmt väder.

Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor – till riskgrupper och anhöriga
Folkhälsomyndigheten har inför sommaren uppdaterat sin vägledning och sitt informationsmaterial kring värmeböljors hälsoeffekter. Via länken ovan kommer du till dokumentet som vänder sig till personer i riskgrupp och deras anhöriga. Folkhälsomyndigheten har också tagit fram dokument och annat material med råd som vänder sig till personal inom vård och omsorg.

Kunskapsguiden – Att förebygga och hantera effekter av värmebölja
Kunskapsguiden har samlat information om värmeböljor på sin hemsida. Där finns också en särskild sida med information till vårdtagare, anhöriga och allmänhet.

 När det blir för varmt – råd till dig, dina vänner och anhöriga vid värmebölja
En broschyr från Folkhälsomyndigheten som innehåller information om hur värme påverkar kroppen och råd till riskgrupper och deras anhöriga om hur de kan förebygga negativa hälsoeffekter vid en värmebölja.

1177 – Råd vi mycket varmt väder
Här har 1177 samlat råd kring vad du ska tänka på när det är mycket varmt.

Viktigt med vätskebalans
Här ger Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare och barnneurolog, råd om hur man kan undvika dålig vätskebalans.

Senast uppdaterad 2022-06-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson