Finlands självständighetsdag – tips om Nka:s nätverk och folder

Finlands flagga.

Finlands självständighetsdag räknas som landets nationaldag och är en flaggdag. Foto: Pexels

Den 6 december firas Finlands självständighetsdag till minne av frigörelsen från Ryssland 1917. I samband med detta vill vi på Nka passa på att tipsa om vårt nationella nätverk som arbetar för att utveckla stödet till anhöriga som tillhör nationella minoriteter och urfolk.

Samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar är sedan år 2000 erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har. (Fakta: Länsstyrelsen)

Det nationella nätverket som Nka håller i är öppet för alla som har intresse av att tillsammans diskutera och arbeta för att utveckla stödet till anhöriga som tillhör nationella minoriteter och urfolk. Nätverket startade 2021 och har sedan dess haft några träffar per år. Träffarna hålls digitalt och det går bra att delta även om du inte har varit med vid tidigare träffar.

Nästa träff hålls den 9 december, kl. 10.00-12.00. Anmälan görs till Susanne Rolfner Suvanto, se kontaktuppgifter nedan. Det är också till henne du kan vända dig om du har frågor kring nätverket.

Kommande: Folder på finska

Tidigare i år publicerade vi foldern Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp. Den innehåller kortfattad information om vem som är anhörig, vilka stödformer som kan erbjudas och hur man når stödet. Foldern håller nu på att översättas och en finsk version kommer att publiceras på Nka:s webbsida i början av nästa år.

För mer information om nätverket:

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2022-12-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson