Region Norrbotten

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Riktlinjer för barnets behov och rättigheter som anhörig finns.

Finns det dokumentation i journalen?
Finns Familjeformulär -stöd till arbetet, används som arbetsmaterial under behandlingstiden för ställningstagande om behov av information, råd och stöd.

Finns det barnombud?
Ett barnrättsombud ska finnas i samtliga verksamheter som kommer i kontakt med barn och ungdomar som patient och som anhörig. Uppdraget fordrar tid att delta i utbildning och tid att initiera diskussioner och förslag i den egna verksamheten.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Regelbundet till barnrättsombuden och dessa vidare till verksamheterna.

Finns det material/information till personal?
Material finns på Regionens Insidan och i VAS för dokumentation under rubriken Barnrätt-barnrättsombud- barn som anhörig.

Finns det material/information till föräldrar?
Nej.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja.

Kontaktuppgifter:
Kirsti Jussila
Telefon: 0920-284653
E-post: kirsti.jussila@norrbotten.se

Senast uppdaterad 2021-01-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson