Erfarenheter från utv.arbetet

Erfarenheter från utvecklingsarbetet och om det fortsatta nationella uppdraget. Merike Hansson, projektledare Socialstyrelsen. Pauline Johansson, Nka.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson