Hur ska vi omsätta dagens kunskap till praktiskt stöd för familjer med små barn?

Pia Risholm Mothander, docent, leg psykolog och psykoterapeut, Stockholms universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-07 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS