Marléne Lund Kopparklint presenterar Anhörigriksdagen 2023 – vill se mer samarbete över alla gränser

Marléne Lund Kopparklint

Marléne Lund Kopparklint

Anhörigriksdagen fyller 25 år 2023. I år hålls den 24 och 25 oktober i Karlstad. Temat är ”Det gränslösa anhörigskapet”och det är Anhörigas Riksförbund som står för arrangemanget i samarbete med Nka, Eurocarers, Karlstad kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

– Gemensamt för alla anhöriga är att de behöver bli sedda och uppmärksammade för sina insatser.

Det säger Marléne Lund Kopparklint. Hon tillträdde rollen som ordförande för Anhörigas Riksförbund våren 2023. En av hennes hjärtefrågor är att bredda begreppet anhöriga.

– Vi har tidigare haft mycket fokus på äldre och personer med funktionsvariationer och det är bra, men vi behöver se andra grupper också, säger hon.

Anhörigriksdagens tema handlar om att försöka förstå hur människor drabbas av att en närstående inte klarar av sin vardag av olika skäl

– De anhöriga är väldigt många och de stämmer kanske inte alltid med Socialstyrelsens definitioner på vilka som räknas, säger hon. Det kan vara ett syskon till en gängkriminell eller en mamma vars barn varit utsatt för övergrepp eller en ungdom som stöttar en förälder som inte kommit in i samhället på grund av att den har en annan språkbakgrund. Årets tema handlar om att utmana begreppets gränser och att fundera på hur vi kan samarbeta för att de som behöver stöd ska få det.

En gemensam soffa

Marléne Lund Kopparklint har suttit som kommunalråd, varit ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad och är numera riksdagsledamot för Moderaterna.

– Jag har startat riksdagens anhörignätverk och min övertygelse är att det här ska vara en politiskt obunden fråga så att vi kan arbeta över partigränserna, säger hon.

Hon tycker också att regioner och kommuner kan bli bättre på att samarbeta eftersom många närstående har behov av stöd från både sjukvård och socialtjänst. Det kan vara belastande för anhöriga som ska navigera mellan olika system. Inom högskole- och universitetsutbildningarna för poliser, socionomer och sjukvårdspersonal behöver det spridas mer kunskap om vilka de anhöriga är och hur de påverkas av att en närstående är sjuk, har en funktionsvariation, ett missbruk eller lider av psykisk ohälsa. 

– Alla som jobbar med de här frågorna skulle kunna gå samman och bygga en rejäl och gemensam soffa så att människor inte hamnar mellan stolarna, säger hon. 

Egna upplevelser

Marléne Lund Kopparklint har erfarenheter av att arbeta som fältassistent och processledare på socialförvaltningen i Karlstad. Barn i utsatta familjer är en fråga som engagerar henne starkt. I två självbiografiska böcker har hon berättat om sin egen uppväxt som barn till föräldrar med missbruksproblem. Hon tror att det har format hennes engagemang på ett betydelsefullt sätt.

– Jag har klivit ur min anhörigbubbla och fått perspektiv, säger hon. Om jag hade fått rätt stöd hade jag klarat mig mycket bättre. Det har inte varit en lätt väg. Varken för mig eller för dem som stått runt mig och så ser det ut för många. Den som är anhörig har ofta andra anhöriga som drabbas av att man inte mår bra för att man har eller har haft en närstående med problem eller utmaningar.  

Barn som anhöriga är en prioriterad grupp för Anhörigas Riksförbund.

– Barn har inget val, säger Marléne Lund Kopparklint. De tvingas bli anhöriga och det är något som exempelvis skolpersonal behöver få mer kunskap om. På det här området krävs det kraftfulla insatser.

Samarbete med Nka och andra organisationer

2023 firar Anhörigriksdagen 25 år.

– Vi har en fin historia, men måste också hänga med i tiden och se hur vi exempelvis kan kroka arm med andra organisationer, säger Marléne Lund Kopparklint.

Under två dagar kommer flera föreläsare med koppling till Nka att delta. Joana Vicente talar om arbete och anhörigskap, Mona Pihl och Maria Ahlqvist föreläser om stöd till nyblivna föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning och vuxensyskon som anhöriga. Ingrid Lindholm berättar om hur den som arbetar med anhörigfrågor eller som själv är anhörig kan delta i blandade lärande nätverk med syftet att gemensamt skapa förändring och förbättring på området.

Marléne Lund Kopparklint hoppas att besökarna får inspiration att jobba för att bygga den där gemensamma soffan tillsammans med hälso- och sjukvården, omsorgen, andra samhällsaktörer och politiken.

– Tillsammans skulle vi kunna bli starka för de anhöriga, säger hon.

Text: Helena Isaksson Baeck

Program och anmälan

Anhörigriksdagen 2023 hålls den 24-25 oktober på Karlstad Congress Culture Centre (CCC) i Karlstad. Konferencier är sångerskan och skådespelerskan Ida Hallquist som slog igenom i talangtävlingen Idol 2022. Årets tema är "Det gränslösa anhörigskapet". 

Anmälan görs här

Programmet finns här

Ida Hallquist

Senast uppdaterad 2023-09-18 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson