Delaktighet och lärande i skolan

I detta seminarie visar Sarah Blackstone  hur man arbetar vid Bridge School i Kalifornien På denna specialskola för barn med omfattande rörelsehinder och talsvårigheter står delaktighet och självständighet i fokus. Seminariet är på engelska.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson