Aktuella aktiviteter

Här presenteras aktuella aktiviteter i Landstinget i Östergötland.

Under våren 2013 erbjöds samtliga verksamheter inom Landstinget i Östergötland att söka av de projektmedel som landstinget disponerar i den nationella satsningen. Hittills har drygt 20 ansökningar beviljats till ett sammanlagt värde på 1,7 miljoner kronor. Föreläsningar, utbildningar, metod/rutinutveckling, anhörigteam på vårdcentraler och barnvänliga miljöer på vuxenavdelningar är exempel på vad pengarna går till. Det finns fortfarande projektmedel att söka och flera ansökningar är på ingång. Workshops har ordnats för att ge delprojekten möjlighet att dela erfarenheter och vi planerar en gemensam temadag under våren 2014.

Under projekttiden satsar vi på att öka antalet utbildade i metoderna Beardlee´s familjeintervention och Föra barnen på tal och också att sprida metoderna till nya verksamhetsområden. Flera utbildningsgrupper har genomförts och det är nu aktuellt att anmäla intresse för att delta under 2014.

Vi arbetar med kartläggning, fortlöpande information och dialog med verksamheterna, avvikelsesamordnare, förtroendemän, samarbetsorgan m.fl.

Vi har en webbsida där det finns information om utvecklingsarbetet och broschyrer till föräldrar och förskola/skola.

Temadagar om barn som anhöriga har arrangerats med föreläsningar för medarbetare. Särskilda seminare har anordnats för barnhälsovården.

En arbetsgrupp har arbetat fram struktur för dokumentation i patientjournal.

Vi försöker lyfta in frågan om barn som anhöriga i annat utvecklingsarbete ex sjukskrivningsprocessen, utveckling av vårdplaner mm.

För kontaktsjuksköterskor inom cancervården i regionen har vi tillsammans med Jönsköpings och Kalmar läns landsting har vi temadagar om barn som anhöriga.

Vi håller också på att utveckla en modell för organisationsstruktur när det gäller insatser för barnen som anhöriga och för bedömning av deras behov.

Senast uppdaterad 2021-01-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson