Jag är bara en påse med pengar

Ny intervjustudie från Maskrosbarn

"Jag kände att soc använde det som ett hot om jag klagade. Om du inte är nöjd kan du flytta hem till mamma. "
Så säger en av de 103 intervjupersoner mellan 13 och 19 år som ingår i Maskrosbarns studie Jag är bara en påse med pengar.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

– I rapporten berättar unga hur de upplever insatserna från socialtjänsten, säger Sandra Patel Seropian som är chef för påverkansarbete på barnrättsorganisationen Maskrosbarn.

Senast uppdaterad 2021-06-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson