Smarta telefoner

Maria Olsson leg. logoped, Ingrid Mattson Müller leg. logoped, DART Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS