Sömn & sömnstörningar

Ann-Kristin Ölund ger en föreläsning om sömn och sömnsvårigheter hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson