Generationsöverskridande ACE

– hur kan de brytas under graviditet och spädbarnstid?

Svåra erfarenheter såsom trauma, övergrepp, våld och försummelse kan innebära att känslomässig, fysisk eller social smärta överförs från en person till dennes barn. Hur kan samhället arbeta för att bryta sådana generationsöverföringar av trauma redan under graviditeten och spädbarnstiden? Seminariet behandlar perinatal psykoterapi med familjer med generationsöverskridande trauma. 

Heidi Fjeldheim, särskild rådgivare, Regionalt centrum för barn och ungas psykiske hälsa, Hälsoregion Öst och Syd (RBUP), Norge. 

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson