Arbetsgivare för anhöriga

Arbetsgivare för anhöriga utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga

Erfarenheter från regeringsfinansierat samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Tillsammans med privata och offentliga arbetsgivare utvecklas stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden.

Vad vinner arbetsgivare, samhället och den enskilde på en anhörigvänlig arbetsplats?

Alf Andersson, Anhörigas Riksförbund, Charlotte Jonasson Falk, Trine Nyberg och Elizabeth Hanson, Nka.

IntroduktionIntroduktion

Charlotte Jonasson Falk, projektledare, Arbetsgivare för anhöriga

Klicka här för att se filmen 

Anhörigas RiksförbundAlf Andersson

Alf Andersson, ordförande

Klicka här för att se filmen

Trine Nyberg, förvärvsarbetande anhörigTrine Nyberg

Klicka här för att se filmen

Elizabeth Hanson Elizabeth Hanson

Professor i vårdvetenskap och FoU ledare i Nka

Klicka här för att se filmen

Charlotte Jonasson FalkCharlotte Jonasson Falk

Projektledare Arbetsgivare för anhöriga

klicka här för att se filmen

Senast uppdaterad 2013-10-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson