Med sikte på framtiden – Den digitala revolutionen

Bo Dahlbom IT-professor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson