Riksförbundet Attention arrangerar temavecka

Far och son promenerar

Foto: Smålandsbilder

Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), har den här veckan fokus på föräldraskapet.

Ett barn med NPF innebär ofta ett extra krävande föräldraskap. Föräldrarna är oftast de viktigaste stödpersonerna för barnet och får fungera som “spindeln i nätet” och hålla koll på alla möten inom skola, vård och övriga myndigheter.

Det är ett tidskrävande uppdrag och upplevs av många föräldrar som utmanande och leder inte sällan till stress och ohälsa. Inte minst lyfts utmaningarna att koordinera de olika insatserna till personer med NPF och att ha kännedom om det stöd som finns och förbereda för att möta dess tjänstepersoner.

Attention uppmärksammar under temaveckan föräldraskapet genom att dela intervjuer med föräldrar tillsammans med några artiklar med konkreta tips om hur man kan hantera krävande situationer som uppstår i vardagen. https://attention.se/temavecka-foraldraskap/

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) uppmärksammar också anhörigskapets olika utmaningar, och kopplat till just föräldraskap och barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Nka har i samverkan med Socialstyrelsen genomfört ett FoU-arbete för att stödja föräldrar och bidra till att barnen får det stöd de behöver genom praktiskt stöd av en koordinator. Stödet erbjuds i dagsläget i ett 10-tal kommuner i landet, och de kommuner som önskar införa och utveckla tjänsten erbjuds stöd  från Nka. Här kan du läsa mer om Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning; https://anhoriga.se/metoder-och-verktyg/koordinatorstod/

Text: Mona Pihl
Foto: Symbolbilder

 

Senast uppdaterad 2023-06-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson