Aktivitet och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Aktiviteter som anpassats för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning skapar delaktighet. Aktivitet syftar till att öka och bibehålla vakenhetsgraden, sätta fokus på aktivitet, initiativ till aktivitet och samspel. Det bidrar även till avslappning och att minska ett självdestruktivt beteende. Men framför allt bidrar aktivitet till ökad glädje för både personen med flerfunktionsnedsättning, personal och anhöriga.

Miljöer som anpassats för sinnesstimulering ger möjlighet till både aktivitet och avslappning. I en anpassad miljö uppmuntras samspel och kommunikation. Syftet med detta webbinarium är att visa på hur olika aktiviteter och aktivitetsmaterial kan förberedas, anpassas och skapa möjlighet till delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning.

Moderator:
Maria Blad, projektmedarbetare, socionom och möjliggörare, anställd på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Medverkande:
Sanna Müller, logoped och anställd vid Hammarlyck rehab.
Pia Käcker, projektledare, legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap anställd på Riksförbundet FUB. 
Victoria Söderström, stödpedagog på daglig verksamhet, Skellefteå kommun.
Robert Öberg, ombudsman, Riksförbundet FUB.

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Pia Käcker
Pia Käcker

Projektledare

Pia är legitimerad arbetsterapeut, fil. dr i Handikappvetenskap, disputerade år 2007. Avhandlingen har titeln "Nycklar till kommunikation - kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal". Närmast kommer Pia från en kombinationstjänst, som forskningshandledare vid en FoU-enhet i östra Östergötland, samt som lektor vid Linköpings universitet på arbetsterapiprogrammet. Hon har deltagit i flera nationella projekt där syftet varit att öka personer med funktionsnedsättnings delaktighet (Rönnmark, 2012; Wermeling, 2011), samt inom ramen för FoU, lett projekt med fokus på att personer med funktionsnedsättning själva ska kunna välja sitt kognitiva stöd - "Brukarperspektiv på kognitivt stöd", samt - Utveckling av ett webbaserat brukarorienterat utvärderingsinstrument, Pict-O-Stat.

Senast uppdaterad 2021-03-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson