AKK

Personer med flerfunktionsnedsättning som har begränsad förmåga att forma ord kan använda ljud, kroppsspråk, tecken eller bilder för att kommunicera. Det kallas för Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

AKK kan se ut och användas på olika sätt och är inte bara till för personer med funktionsnedsättning, utan även för de i omgivningen. Med hjälp av AKK kan personer anpassa sina sätt att kommunicera  för att tillgodose behoven av att förstå varandra och att få uttrycka sina tankar och känslor. AKK kan användas tillsammans med talat språk eller helt utan. 

Kurs i TAKK

Hälsa och habilitering i Uppsala län har tagit fram en webbaserad kurs i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Det är en kommunikationsutbildning där man får lära sig att använda tecken samtidigt som man talar. Målgruppen för den här kursen är anhöriga och personal till barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter.

Kursen finns tillgänglig på Hälsa och habilterings webbplats. 
Klicka här för att komma till utbildningen

Senast uppdaterad 2021-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson