Nka beviljas tre miljoner kronor för webbinarieserie om demens

Anna Tenje i kort hår, svart tröja

Regeringen satsar 14 miljoner kronor på utvecklingsprojekt inom demensområdet. Nka beviljas 3 miljoner för att skapa en serie webbinarier som ska öka kunskapen om anhöriga till personer med demenssjukdom.

Onsdagen den 31 januari bjöd äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje in till pressträff för att berätta om regeringens prioriterade satsningar för en förbättrad vård och omsorg på demensområdet. 14 miljoner kronor går till olika utvecklingsprojekt. Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum fem miljoner kronor, de två nationella kvalitetsregistren inom demensområdet får totalt sex miljoner kronor var. Nka tilldelas 3 miljoner kronor för att göra en webbinarieserie om anhöriga till personer med demenssjukdom. 

– Demens kan inte botas än, men kan motas, sa äldre- och socialförsäkringsministern. Forskningen går fort framåt, inte minst när det gäller förebyggande insatser. Därför måste det främjande arbetet vara i fokus. Med dessa satsningar fortsätter vi att prioritera åtgärder mot en av våra stora folksjukdomar.

Nka:s webbinarier ska spegla anhörigas situation och höja kunskapen hos beslutsfattare och personal. Syftet är att bidra till ett individanpassat, flexibelt och adekvat stöd till anhöriga som har närstående med demenssjukdom och kognitiv svikt.

– Vi är väldigt glada att vi har fått förtroendet att arbeta med de här seminarierna, säger Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson. Anhöriga gör omfattande och ovärderliga vårdinsatser och med det här bidraget kan vi stärka kunskapen i kommuner och regioner.

Vid sidan av utvecklingsbidragen kommer regeringen att fortsätta stödja Äldreomsorgslyftet med 1,7 miljarder kronor och med att ta fram en ny demensstrategi som ska slutredovisas den 29 februari i år. 

Läs mer här

Senast uppdaterad 2024-01-31 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson