Du är inte ensam – samtalsserie

Omslag av material.

Livet nära en person med psykisk ohälsa är fyllt av alla sorters samtal. Det kan vara samtal som inte hörs men som pågår i tanken, diskussioner med myndigheter, förklaringar inför en oförstående omgivning eller rena ”förhandlingar” med den som är sjuk.

I detta samtalsmaterialet finns det förslag på frågor att samtala om. Det är inte alls nödvändigt att ta upp alla frågor, men de finns där som stöd. Det finns inget rätt eller fel när det handlar om egna eller andras tankar och känslor, bara olika sätt att hantera och agera. Samtalet i gruppen handlar mer om att ge varandra utrymme att berätta, och mindre om att ge goda råd.

Materialet är framtaget av Projekt Trialog, Bräcke diakoni.

Typ av material: Samtalsserie
Målgrupp: För den som stöttar någon med psykisk ohälsa
Antal tillfällen: 6
Tid: 1,5 - 2 timmar
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats.

Läs eller ladda ner materialet på Bräcke diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2023-02-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson