Målgrupp

Bild på SOS alarm skylt

Informationen vänder sig till verksamhetsansvariga och medarbetare inom hälso- och sjukvården, samverkansaktörer såsom sjukhuskyrkan, socialtjänst, förskola och skola, polis, räddningstjänst, larmcentral samt idéburna organisationer och andra intresserade.

Senast uppdaterad 2021-01-18 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson