Webbinarium: Omsorg för gamla föräldrar

Omsorg för gamla föräldrar bland män och kvinnor i arbetsför ålder i Europa

Medverkade gjorde: Elsa Labbas  (filosofie doktor, i ekonomisk historia), Lise-lotte Björk Demensförbundet och Susanne Rolfner Suvanto från Nka.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Datum: Torsdagen den 31 augusti
Tid: Kl. 14.00-15.30
Plats: Digitalt via Zoom

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2023-08-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson