Föreläsningar från Livets möjligheter: Inledning och huvudföreläsning

Bengt Westerberg talar på scen.

Bengt Westerberg inledningstalade under konferensen Livets möjligheter i oktober. Foto: Josefine Göransson

Under 2023 kommer Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) publicera inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kommer du kunna ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play – sidan uppdateras löpande med nya föreläsningar under året.

Nytt för denna vecka är inledningsanförandet av tidigare socialministern Bengt Westerberg, samt föreläsningen ”Jag är en fri medborgare och lever ett självvalt liv” med Magnus Andén, ordförande för riksföreningen JAG, Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig vid JAG och Magnus syster samt legala företrädare, och Gerd Andén, mamma till Magnus och Cecilia.

Inledningsanförande: Bengt Westerberg

Bengt Westerberg var med och drev igenom LSS-reformen på 1990-talet. Under sitt inledningsanförande gav han en historisk tillbakablick i hur LSS kom till.

Se inledningsanförandet:

Jag är en fri medborgare och lever ett självvalt liv: Magnus Andén, Cecilia Blanck och Gerd Andén

Magnus Andén, Gerd Andén och Cecilia Blanck berättade om sin kamp för rätten till personlig assistans och vad det livslånga lärandet har betytt för dem.

Se föreläsningen:

Senast uppdaterad 2023-01-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson