Blandade lärande nätverk

Lena Gustavsson Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Blandade lärande nätverk är en metod för att lära av varandra över verksamhetsgränser, yrkes- och intresseområden. Lena Gustavsson berättar om erfarenheter från nätverk som arbetat för att säkerställa information, råd och stöd till barn som anhöriga som lever i miljöer av psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson