Hälso- och sjukvård – samordning behövs

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Det tredje och sista webbinariet i serien Planera framtiden – redan idag handlar om samordning av hälso- och sjukvård. 

Vem samordnar vården efter 18-årsdagen? Föräldrar önskar gärna att någon annan tar över ansvaret men vill samtidigt ha inblick – går det att förena?

Medverkande:
Björn Colliander, pappa till Matilda Colliander
Angelica Gustafsson, leg sjuksköterska med samordningsfunktion för vuxna personer med funktionsnedsättning SMO vårdlots (Samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning Region Sörmland)
Annika Brar, habiliteringsläkare Habilitering Region Stockholm

Maria Blad, Nka – moderator

Webbinariet spelades in den 23 november 2021 och går att se i spelaren längst upp på sidan.

För mer information

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-11-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson