Socialstyrelsen släpper fyra filmer om anhöriga

Bild från film om anhöriga

I fyra filmer vill Socialstyrelsen belysa hur viktigt det är att lyssna på anhöriga, hålla dem informerade och att uppmärksamma deras behov av stöd. Filmerna vänder sig främst till chefer och medarbetare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

– När vi lyssnar på och tar hand om anhöriga, vinner alla parter på det. Genom att förstå anhörigas behov och situation kan bättre vård och insatser ges till den enskilde och ohälsa hos anhöriga kan förebyggas. Anhöriga får ofta ta konsekvenserna när vården och omsorgen brister, när ansvaret blir för tungt och situationen blir ohållbar. Det kan innebära både förlorad arbetsinkomst och försämrad hälsa, säger Lisette Wahlroth, utredare på Socialstyrelsen.

De fyra filmerna som nyligen släppts på Socialsstyrelsens webbplats Kunskapsguiden, är en del av det arbete som görs för att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Inom temat finns också två kunskapsstöd som Socialstyrelsen har tagit fram. De ger stöd att integrera anhörigperspektivet på system- och verksamhetsnivå. Inom ramen för temat finns även presentationsmaterial som sammanfattar kunskapsstödet. Materialet ska ge ökad kunskap och är riktat till beslutsfattare på politisk nivå och tjänstemannanivå. Det är utformat för att kunna användas i verksamheters utvecklingsarbete.

Läs mer om filmerna och temat här

Senast uppdaterad 2024-05-22 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson