Stöd till anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa

Mats Ewertzon, forskare och möjliggörare vid Nka föreläser på mötesdagen i Gävle om stöd till anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-12-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson