Syn och hörsel

Illustration som visar en pojke som ser bollar och hör musik

Illustration: Oscar Ölund

Synen är det sinne vi använder hela den vakna tiden. När det är ljust ser vi färger och i skymningsljus mer av rörelser. Vi har förmåga att se olika kontraster i olika grader av ljus. Hur mycket ljus som släpps in i ögat regleras av pupillens storlek. Genom att linsen kan ändra form kan vi ställa in skärpan och se både på nära och långt håll. Ögonens riktning styrs av små muskler. De två ögonen ska samarbeta för bästa synförmåga, djupseende och avståndsbedömning, Att vi kan se utåt sidorna i vidvinkel. I centrum ser vi skapt och längst ut i perifera synfältet registrerar vi rörelser.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Syn och hörsel

Bilaga: Länkar till kapitel 12 Syn och hörsel

Senast uppdaterad 2021-11-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson