Webbinarium på europeiska anhörigdagen

Bild på Mark Levengood till vänster och till höger bild på två barn som sitter och målar.

Foto till vänster: Stellan Herner. Foto till höger: Pixabay

– Tillsammans ökar vi medvetenheten om barn som anhöriga

Den 6 oktober bjöd Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till ett webbinarium för att uppmärksamma den nationella och europeiska anhörigdagen.

Baserat på framgången med den tredje internationella konferensen om barn som anhöriga, som Nka arrangerades tillsammans med Eurocarers i våras, beslutade Eurocarers medlemmar att 2021 års europeiska anhörigdag skulle fokusera på barn som anhöriga/unga omsorgsgivare. Detta blev därför utgångspunkten även för Nka:s webbinarium.

Precis som föregående år modererades webbinariet av programledaren och författaren Mark Levengood. Mark Levengood är sedan 2008 ambassadör för UNICEF Sverige och arbetar med att skapa medvetenhet om frågor som rör barns rättigheter.

Under webbinariet presenterades bland annat det europeiska forskningsprojektet ME-WE och unga omsorgsgivare delade med sig av vad ME-WE-projektets stödgrupper har betytt för dem. Det hölls också presentationer om policyer kring barn som anhöriga i Sverige och Europa. 

Här kan du läsa en längre artikel som sammanfattar webbinariet

Webbinariet spelades in och kan ses  nedan:

Introduktion

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Mark Levengood leder webbinariet

 

Barn som anhöriga och unga omsorgsgivare i Sverige – policy och strategi i Sverige

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Agnes Lundström, Socialstyrelsen

 

Unga omsorgsgivare i EU – policy och pågående initiativ

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka

 

EU-projektet ME-WE - Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Elizabeth Hanson, FoU-ledare och professor, Linnéuniversitetet

 

ME-WE modellen i praktiken

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Johanna Miranda Sköld, Miriam Svensson, båda möjliggörare/praktiker vid Nka

 

Vad har ME-WE grupperna givit ungdomarna?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Emma Jansson, expert ung omsorgsgivare
Sara Khdair, expert ung omsorgsgivare
Linda Lotsengård, fritidsledare Oskarshamns kommun

 

Samverkan och partnerskap, nyckeln till ett framgångsrikt resultat

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Elizabeth Hanson, FoU-ledare och professor, Linnéuniversitetet

 

Vad Nka och Linnéuniversitet kommer att erbjuda intresserade verksamheter

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka

För mer information och kontakt

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2021-09-24 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson