Mage och tarm

Illustration som visar magsäck och tarm

Magtarmkanalen är ett sammanhängande system från munnen till ändtarmen. Maten vi äter ska bearbetas, sönderdelas i olika näringsämnen och tas upp i en form som våra celler kan använda. Slaggprodukterna förs sedan ut med avföringen. I mag-tarmkanalen förs födan fram av muskelaktivitet i det flera meter långa tarmröret. I olika körtlar produceras enzym som spjälkar födan och mag-tarmkanalen producerar också hormoner för att reglera processerna i tarmen. I detta kapitel tas två mekanismer upp som ofta "ställer till bekymmer" för personer med flerfunktionsnedsättning: gastroesofagal reflux, och förstoppning. En nedsatt funktion i mag–tarmkanalen är ofta en följd av den svåra hjärnskadan.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Mage och tarm

Bilaga: Länkar till kapitel 8 Mage och tarm

Senast uppdaterad 2021-11-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson