Depression hos nyblivna pappor – förekomst, samvarierande faktorer, upptäckt och stöd

Hur vanligt är det med depression hos nyblivna pappor och vilka är de vanligaste riskfaktorerna? Hur identifierar vi bäst de pappor som kan behöva extra stöd och behandling och vart vänder sig nyblivna pappor själva när de inte mår bra?
Pamela Massoudi, fil. dr, leg psykolog, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, FoU-Kronoberg.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-07 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS