Digital kunskapsguide för för dig som står nära någon med psykisk ohälsa

Bild på föreläsare

Föreläsare i den digitala kunskapsguiden om anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Välkommen till en digital kunskapsguide som vänder sig speciellt till dig som står
nära en vuxen person psykisk ohälsa.

Den digitala kunskapsguiden innehåller filmade föreläsningar som är indelade utifrån olika teman och moduler. Här finns information om att vara anhörig, om vad psykisk ohälsa är utifrån olika diagnoser, samt om vilket stöd man kan få från samhället.

Se trailern om den digitala kunskapsguiden som vänder sig till dig som står nära en vuxen person med psykisk ohälsa i spelaren nedan.

Ätstörningsdiagnoser

Nu finns det en ny föreläsning som handlar om att vara anhörig till någon som har en ätstörningsdiagnos.
Yvonne von Hausswolff-Juhlin är specialist i psykiatri och docent vid Karolinska institutet berättar om vikten av tidig behandling och om förhållningssätt till den närstående utifrån ett anhörigperspektiv. Klicka här för att ta del av föreläsningen.

Klicka här för att ta del av fler intressanta och viktiga föreläsningar i den digitala kunskapsguiden som vänder sig till anhöriga som står nära någon med psykisk ohälsa. 

Den digitala kunskapsguiden för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa är framtagen av anhörigkonsulenter som arbetar i några av landets kommuner tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Senast uppdaterad 2024-05-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson