Första tiden

Till dig som nybliven förälder till ett barn med omfattande funktionsnedsättning

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Välkommen till den här platsen som vänder sig till dig som är nybliven förälder till ett barn med omfattande funktionsnedsättning.

Här har vi samlat information som vi hoppas kan vara värdefull för dig. Du kan lyssna till och läsa om föräldrar som berättar om hur den första tiden varit för dom. Här kan du få tankar, förtröstan och idéer som kanske kan ge dig känslan av att inte vara ensam.

Du möter också personer som i sitt arbete träffar föräldrar som just fått barn med omfattande funktionsnedsättningar. De berättar om vilket stöd som finns att få och om vanliga frågor föräldrar kan ha.

Skulle du vilja du träffa andra föräldrar? Det kan kännas bra att möta andra som har det på liknande vis som en själv. Vi har digitala samtalsgrupper som du är välkommen att anmäla dig till.

För mer information och kontakt

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2022-01-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson