Reportage om konferensen Anhörig i nöd och lust

Lisa Schjelde och Helena Holmberg.

Lisa Schjelde och Helena Holmberg, projektledare och projektmedarbetare, berättade under konferensen om det material som projektet har tagit fram. Foto: Bräcke diakoni

När en äldre partner blir sjuk eller funktionsnedsatt kan det väcka många tankar och känslor hos den anhöriga. Rollerna i relationen förändras och kanske känner man sig ensam i sin situation. Projektet "I nöd och lust" har under tre år arbetat med att synliggöra och stärka anhöriga som är 65 år och äldre som stöttar eller vårdar sin partner i hemmet. Vid en konferens i slutet av mars presenterades projektets resultat.

Projektet I nöd och lust, som drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), SPF Seniorerna och Anhörigas riksförbund, startade i april 2020 och avslutas under 2023. Projektet har fokuserat på de förändringar som sker när en äldre partner blir sjuk eller funktionsnedsatt. Genom projektet har man velat stärka anhöriga, avdramatisera känslor av exempelvis skam och skuld, och få fler att våga prata om det som kan vara svårt.

Den 30 mars anordnades konferensen ”Anhörig i nöd och lust” för att belysa projektets teman och presentera vad som har hänt under de senaste tre åren. 

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2023-05-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson