Cecilia föddes med FAS

Cecilias mamma missbrukade alkohol när hon var gravid och Cecilia föddes med alkoholrelaterade fosterskador, FAS.

Cecilia berättar bland an nat om sin uppväxt och hur diagnosen påverkar henne, men hon förmedlar också hopp till andra som lever med FAS eller som växer upp med missbruk i familjen.

Filmen är framtagen av Drugsmart. För mer information se www.drugsmart.se

Senast uppdaterad 2021-07-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson