Habiliteringens föräldrautbildningar granskas

6 habläkare samtalar på zoom

Föreningen Habilitering i Sverige skriver ny rapport

Hur bör utbildningsinsatser som vänder sig till föräldrar som har barn med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism utformas? Den frågan ställer sig Föreningen Habilitering i Sverige som kommer att presentera en rapport i ämnet våren 2024.

Habilitering i Sverige grundades 1994 och är ett nationellt nätverk för verksamhetschefer inom området. Föreningen driver ett aktivt arbete med evidensbaserad habilitering (EBH) genom att tillhandahålla aktuell och systematiskt sammanställd kunskap för habiliteringspersonal.

2023 påbörjades arbetet med att formulera en rapport som ska presenteras våren 2024. Den handlar om utbildningar som vänder sig till föräldrar som har barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Kunskapsinnehållet kan omfatta diagnosen, konsekvenserna av funktionsnedsättningen, samt metoder och strategier som underlättar livet för familjerna. Syftet är att ta reda på hur de föräldrautbildande insatserna bör organiseras och utformas för att öka sannolikheten och möjligheten att föräldrarna har nytta av, tar till sig och omsätter innehållet.

Arbetsgruppen leds av Anna Rensfeldt Flink från Västra Götalandregionen. I arbetsgruppen ingår också Christos Kolovos från samma region samt Linnea Karlsson, Region Kronoberg, Lisa Engde, Regon Östergötland, Maria Marinopoulpu, Region Värmland, Niklas Löfgren, Region Gotland och Therese Breed, Region Västmanland. 

Senast uppdaterad 2023-10-26 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson