Webbinarier 2018

Här nedanför kan du läsa mer om webbinarierna som Nka anordnade 2018.

Svåra påfrestningar och traumas påverkan på späda barn

18 januari 2018 14:00-15:15

Hur påverkas de yngsta barnens utveckling av svåra påfrestningar och trauma, med fördjupning utifrån neuropsykologi, anknytningsteori och traumateori. Grundprinciper för insatser inom området kommer också att belysas.

Anna Norlén är leg psykolog, leg psykoterapeut och doktorand. Anna arbetar som verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen i Stockholm och har många års erfarenhet inom området

Se det inspelade webbinariet

 

Vem är den enskilde i ett gemensamt hem?

27 februari 2018 14:00-15:15

Hur förhåller sig biståndshandläggare till anhörigas möjligheter till frivillighet, autonomi och personlig integritet?

Bild på Martina Takter

Ett webbinarium om en intervjustudie med biståndshandläggare. Utgångspunkten är att synliggöra anhörigas möjligheter till frivilliga val, autonomi och personlig integritet genom biståndshandläggningens praxis i en kommunal vård- och omsorgskontext. Sjukvårdens och socialtjänstens utveckling med ett ökande fokus på hemmet som den plats där vård, omsorg och insatser ska ges skapar dilemman för den enskilde, dennes anhöriga, biståndshandläggare och de som ska utföra sitt arbete i den enskildes hem. Vem är denne enskilde i ett gemensamt hem där flera parter lever? Vems behov ska gå före vems? Har någon mer "rätt" till det gemensamma hemmet än någon annan?

Martina Takter är Närståendekoordinator/ fil.lic, Malmö Stad.

 

Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga

13 mars kl 14-15:30

Se det inspelade webbinariet

Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga

Om hur vi kan tillvarata anhörigas och anhörigföreningarnas kapacitet och kompetens och göra dem delaktiga och jämställda i utvecklingen av anhörigstöd. Idag och för framtiden.

Medverkande: Lina Brustad, kanslichef Anhörigas Riksförbund och Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka.

 

Opratade saker mellan barn, unga och föräldrar

22 mars kl 14-15:15

Opratade saker mellan barn, unga och föräldrar finns i alla familjer. Men fler svårpratade ämnen har familjer med barn med funktionsnedsättning. Det beror på att man är beroende av varandra i högre utsträckning, och ofta under en hel livstid.

Opratade saker mellan barn, unga och föräldrar

På webbinariet får du lära känna vad som finns på webbplatsen www.opratat.se – ett verktyg som underlättar samtal om tankar och känslor. Under webbinariet delges konkreta tips på hur man kan använda Opratat i sin organisation eller verksamhet.

Medverkande: Margaritis Skouras, pyskolog och som använder Opratat.se i sitt arbete med barn och föräldrar. Ann-Marie Stenhammar, projektledare, Funktionsrätt Sverige och som har varit med att tagit fram Opratat.se.

Presentation

 

Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga

10 april kl 14:00-15:15

Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga

En länsgemensam konferens med titeln "Vad händer om 39 000 Sörmlänningar säger upp sig?" var startpunkten till ett uppdrag. Den gemensamma nämnden för socialtjänst och vård i Sörmland beslutade i april 2016 om att utarbeta en länsgemensam strategi för anhörigstöd i samverkan.

Den gemensamma strategin togs fram i bred delaktighet. Vi genomförde blandade lärande nätverk i länet i samverkan med Nka och med deltagare från både landsting, kommun och anhöriga. Resultatet av dessa fick bilda underlag till den gemensamma strategin.

Anna Axberg, Utvecklingsledare, Anhörigstöd i Eskilstuna kommun och FoU i Sörmland kommer att redogöra för hur man arbetar med sin vision och strategi i Sörmland.

Ladda ner presentationen

Läs mer om hur man arbetar med sin vision och strategi i Sörmland

Senast uppdaterad 2021-03-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson