En ” pilots” erfarenheter

Marios Skouras, psykolog, barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö berättar om hur man använder Opratat som ett verktyg i sin verksamhet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-20 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson