Ökat fokus på barn som anhöriga i landets kommuner

En tjej och kille går genom skog, samt porträttbild på Pauline Johansson.

"Det är roligt att många kommuner deltar och att intresset för att arbeta med barn som anhöriga växer", sa Pauline Johansson vid nätverksträffen. Foton: Pixabay/Linnéuniversitetet

För femte året i rad arrangerade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Socialstyrelsen en nationell nätverksträff om barn som anhöriga, riktad till anhörigkonsulenter i landets kommuner.
Under två dagar, i slutet av april, fick 40-talet deltagare från ett 30-tal kommuner ta del av föreläsningar som rörde aktuell forskning, verksamhetsutveckling och praktiska erfarenheter från fältet. Även denna gång var träffen digital.

– Det är roligt att många kommuner deltar och att intresset för att arbeta med barn som anhöriga växer. För varje år som vi arrangerat den här nätverksträffen har målgruppen utvidgats och fler metoder utvecklats. Syftet med nätverksträffarna är att stärka stödet till barn som anhöriga genom gemensamt lärande och samverkan, sa Pauline Johansson, projektledare Barn som anhöriga vid Nka, och hälsade välkommen till två välfyllda dagar.

Generellt vittnar kommunerna om att arbetet vad gäller barn som anhöriga växer, och flera kommuner har gått eller går utbildning i BRA-samtal, samt har gruppverksamhet för barn och ungdomar. Några kommuner berättade även om samverkan med bland annat skolan, socialtjänsten, ideella organisationer och svenska kyrkan. Parallellt med gruppverksamheter för barn och unga som anhöriga, erbjuds även samtalsgrupper för föräldrar vid några kommuner. Vissa kommuner har även gått eller står i startgroparna för att gå Nka:s ME-WE-utbildning.

Läs hela reportaget från nätverksträffen

Senast uppdaterad 2022-06-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson