”Psykisk ohälsa har ingen ålder” –Susanne Rolfner Suvanto, Nka, årets vinnare av Fördomspriset

Prisutdelning

Foto: Fonden för psykisk hälsa

–Jag är väldigt, väldigt glad och stolt. Självfallet för min egen skull, men kanske gladast för att man uppmärksammat äldres psykiska hälsa, säger Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, om att tilldelas årets Fördomsspris.

Fördomspriset delas ut på hösten varje år av Fonden för Psykisk hälsa, under Mental Health Evening, som i år leddes av överläkare Ullakarin Nyberg. Susanne Rolfner Suvanto vann 2023 års Fördomspris tillsammans med journalisten och föreläsaren Frida Boisen.

Motivet från Fonden för psykisk hälsa löd: ”Med kunskap och engagemang har Susanne under många år arbetat för att öka kunskapen om äldres psykiska hälsa. Genom föreläsningar, böcker och artiklar har hon med stort hjärta satt fokus på en grupp vars psykiska hälsa ofta förbises.”

Susanne Rolfner Suvanto tar emot pris

Susanne Rolfner Suvanto, vinnare av Fördomspriset

Resande i frågor om äldres psykiska hälsa
Susanne Rolfner Suvanto är på språng mellan några föreläsningar, när hon nås för en kort pratstund. Denna dag föreläser hon bland annat för personal i Svedala kommun. Kvällen innan var hon anlitad av Svenska Kyrkan där hon pratade för äldre och äldre anhöriga om psykisk hälsa och existentiella frågor. 

Själv beskriver hon sig just som en slags resande i frågor som rör äldres psykiska hälsa.

–Under flera år har det varit som ett slags apostlaarbete. I varje sammanhang som jag varit i, exempelvis inom mitt arbete på Nka, förmedlar jag alltid att man inte ska glömma bort att psykisk ohälsa inte har någon ålder. Att försöka bryta inställningen, att när jag fyller 65, bara för att jag blir ett visst antal år blir jag inte klokare, säger hon och berättar vidare att hennes åtaganden skiftar stort.

–Ena dagen kan jag jobba med forskningsansökningar inom Forte, andra dagen hålla inspirationsföreläsningar på en kommun eller prata om existentiella frågor i domkyrkoforum, vara med på Seniordagar eller hålla i ett webbinarium hos Nka. Jag kommer var man än vill ha mig, säger hon övertygande.

Riv 65-årsgränserna
Även om målgrupperna för Susanne Rolfner Suvantos föreläsningar varierar är grunden för hennes budskap alltid detsamma: Riv 65-årsgränserna så räddar du liv.

–När vi förstår att självmord hos äldre personer, där män över 80 dominerar, oftast handlar om obehandlade depressioner, då räddar vi liv. Depressioner är ett dödligt tillstånd där anhöriga drabbas hårt. Det är alltid en trio som behöver förhålla sig till varandra; den som behöver hjälp, den som ger hjälp och den som står bredvid den kropp eller själ som brister, slår hon fast.  

Även om frågor som rör äldres psykiska hälsa är ett eftersatt område menar Susanne Rolfner Suvanto att mycket ändå har hänt.

–Det har förändrats i positiv riktning, men tyvärr fortsätter vi att tänka krokigt. Exempelvis har vi allt för ofta kvar synen på vem den äldre är, som exempelvis en äldre kvinna i blommig klänning med katt i knät. En supermormor, men absolut inte en mormor som super. Eller att den som drabbas av psykisk ohälsa är en ung person som skadar sig själv eller en medelålders man med en allvarlig psykossjukdom. De här bilderna går inte ihop. Vi tänker inte så för att vi är elaka eller ogina, utan för att vi tänker krokigt. Vi missar att mormor super, för det är helt enkelt svårt att tänka sig, säger hon och fortsätter:

–När vi pratar suicidarbete och förbyggande arbete, då pratar vi mest barn och unga. Det ska vi så klart göra, men det gäller äldre människor också. 65-årsåldern är bara ett administrativt streck, säger hon med eftertryck.  

När det gäller anhörigperspektivet anser Susanne Rolfner Suvanto att det är viktigt att prata om relationer och att relationer inte alltid är bra. Att man alltid blir påverkad av en närstående, oavsett ålder.

–Vad betyder det att livskamraten sedan länge exempelvis plötsligt blir deprimerad, och att omgivningen inte ser det. Eller att det förekommer misshandel i en relation mellan äldre. Det är viktiga anhörigfrågor att arbeta med, menar hon.

Hon understryker att det är fantastiskt att kunna arbeta med frågor som rör äldres psykiska hälsa, i egenskap som möjliggörare inom Nka.

Nkas hemsida ett bra anhörigstöd för äldre
–När det gäller anhörigperspektivet måste vi i än högre utsträckning ha fokus på äldres psykiska hälsa. Det är lättare att tänka i termer av ohälsotillstånd när det gäller kroppen, än den psykiska ohälsan. Här finns fortfarande mycket att göra för att anhöriga ska få rätt stöd och hjälp, konstaterar Susanne Rolfner Suvanto, samtidigt som hon pekar på Nkas hemsida, som ett bra exempel på anhörigstöd för äldre.

–Här finns verkligen massor av bra material att tillgå och här lyfts anhörigskapet ur olika perspektiv; hbtq, nationella minoriteter, etnicitet och funktionsnedsättning med mera, säger Susanne Rolfner Suvanto, som återigen betonar hur glad hon är för Fördomspriset.

– Mycket av mitt jobb består av att vara ute på vägarna och försöka förmedla kunskap förenat med lite humor. Det känns fantastiskt roligt att mitt arbete blir uppmärksammad på det här sättet, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Text: Agneta Berghamre Heins

Foto: Fonden för psykisk hälsa

Senast uppdaterad 2023-11-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson