Länkar

Länkar till webbsidor

Socialstyrelsen

Nationellt kompetenscentrum – Barn som anhöriga

Våga fråga – en webbutbildning för all hälso- och sjukvårdspersonal

Bris – Barnens rätt i samhället

Randiga huset

Vårdguiden – 1177

Länkar till filmer

Nka play: Barn och unga berättar

Länkar till informationsmaterial

"Att prata med barn om förälders sjukdom"
En broschyr som beskriver barns olika reaktioner vid kris samt mognad för information vid olika åldrar. Broschyren innehåller också råd och stöd till vuxna om hur man kan prata med barnen om vad det är som sker. Broschyren finns att ladda ner och skriva ut på svenska, arabiskasomaliska samt romani. Materialet är ett arvsfondsprojekt i samarbete med bland annat social resursförvaltning Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

Psykologisk första hjälp
Ett anpassat tillvägagångssätt för att hjälpa barn, tonåringar, vuxna och familjer omedelbart efter att allvarliga händelser inträffat. Psykologisk första hjälp är utformat för att minska den omedelbara nödställdheten och för att stödja adaptiva funktioner på kort och lång sikt.

Ta barn på allvar
En artikel som är framtagen av Föreningen Psykisk hälsa och som tar upp barns reaktioner och behov av stöd vid sorg.