Interaktiva sinnesrum

Henrik Svarrer Larsen, Interaktionsdesigner, doktorand vid Certec, Lunds tekniska högskola. Seminariet hålls på engelska.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS