Anhörigriksdagen 2022: ”Anhörig i kristider”

Den 9-10 november anordnas årets upplaga av Anhörigriksdagen. Evenemanget hålls precis som föregående år digitalt och kommer i år att utgå från temat ”Anhörig i kristider”.

Arrangören Anhörigas Riksförbund kommer tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan anordna öppna visningar på Vuxenskolans lokalkontor där man gemensamt kan följa och titta på konferensen. 

Programmet är under bearbetning och mer information om Anhörigriksdagen 2022 kommer. Håll utkik på www.anhorigasriksforbund.se/anhorigriksdagen-2022/ för den senaste informationen.

Årets anhörigkommun

I samband med förra årets Anhörigriksdag infördes priset Årets anhörigkommun i syfte att uppmärksamma en kommun som gjort väsentliga insatser för anhöriga. Totalt nominerades 16 kommuner och det var slutligen Skövde kommun som fick ta emot priset.

Ann-Marie Högberg

Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund. Foto: Michael Nystås

Nu finns det möjlighet att skicka in nomineringar till Årets anhörigkommun 2022. För att kunna utses till Årets Anhörigkommun ska kommunen ha en verksamhet, eller gjort en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga. Det ska också finnas en tydlig funktion eller tjänst (till exempel en anhörigkonsulent) för stöd till anhöriga. Stödet ska omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre och resurserna till kommunens anhörigstöd får inte ha minskat under de senaste två åren.

Nomineringar kan göras av kommunerna själva, av Anhörigas Riksförbunds förbundsstyrelse, lokalföreningar och enskilda medlemmar. Sista dag att inkomma med nomineringar är den 1 september.

– Det är viktigt och roligt att få lyfta fram en kommun som gjort väsentliga insatser för att förbättra anhörigas situation. Det behövs goda exempel och de förtjänar verkligen en utmärkelse! Vi hoppas på många nya förslag i år, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

På Anhörigas Riksförbunds webbplats hittar du mer information om hur nomineringarna till Årets Anhörigkommun fungerar

Senast uppdaterad 2022-06-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson