Vägledningsmaterial om fast omsorgskontakt i hemtjänsten

En vårdpersonal hjälper en person att gå med en rullator.

Foto: Symbolbilder

Alla som har insatser från hemtjänsten ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska ha ett särskilt ansvar för personen och tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassning och samordning. För att stödja kommuner och verksamheter i arbetet med fast omsorgskontakt i hemtjänsten har Socialstyrelsen tagit fram ett vägledningsmaterial.

Den fasta omsorgskontakten ska vara en undersköterska som ska arbeta nära personen som får hemtjänst och skapa en helhetsbild av dennes situation och stödbehov. Den fasta omsorgskontakten kan också utgöra ett stöd för anhöriga genom att bidra till att de känner sig trygga. Detta då de anhöriga vet vem de kan vända sig till för att få information som rör den närstående, och att det finns någon som samordnar den närståendes insatser och kontakter.

Hur arbetet med den fasta omsorgskontakten ska bedrivas i praktiken ska framgå i riktlinjer, rutiner och andra styrdokument som tagits fram av socialnämnden. Utföraren av hemtjänst ska i sin tur utforma den fasta omsorgskontaktens roll och arbetsuppgifter.

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning som kan stödja kommuner och verksamheter med att planera och arbeta med fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Som ett komplement till vägledningen finns presentationsmaterial, filmer och exempel från några verksamheter.

Läs eller ladda ner ”Fast omsorgskontakt i hemtjänsten – vägledning för att planera och genomföra arbetet”

Läs mer och ta del av de andra materialen på Kunskapsguidens webbplats

Senast uppdaterad 2023-05-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson