Videofilmning och analys

Att filma olika situationer är ett sätt att se samspelet, personens kommunikativa signaler och omgivningens agerande. För att reflektera över vad som sker och vad som kan förbättras kan en checklista användas.

Här finns en presentation om hur videofilm kan användas i vardagsarbete och en filminspelad intervju med Victoria Söderström, stödpedagog från Skellefteå.

Videofilmning och analys

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Pia Käcker, projektledare

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Victoria Söderström, stödpedagog, Skellefteå och Maria Blad, möjliggörare Nka

Senast uppdaterad 2021-05-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson