Har jag rätt att vara ledig om jag blivit beviljad närståendepenning?

En arbetstagare som uppbär närståendepenning enligt 47 kap. SFB har rätt till ledighet från sitt arbete i motsvarande omfattning som närståendepenning betalas ut.

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson