Du är en viktig vuxen

Ny handbok för förskolan Mia Berg, författare, föreläsare och journalist och Monika Nyström, författare, föreläsare och förskollärare.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson