Välkommen till en digital kväll för Vuxensyskon

En kvinna och en man är utomhus.

Foto: Anna-Carin Isaksson

Onsdagen den 8 mars bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till en kväll för vuxensyskon. Här finns det möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och prata om det som är viktigt för dig.

Syskonrelationen är den längsta vi har och att vara syskon till någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning innebär ofta ett särskilt syskonskap. Det som är positivt och berikande finns där och det är inte så komplicerat att hantera. Men det finns också tankar och känslor som inte alltid är så lätta att prata om.

Nka bjuder in till en kväll där du får möjlighet att träffa andra vuxensyskon och dela det som är viktigt för dig. Du får också veta mer om hur det är att vara med i en digital samtalsgrupp för vuxensyskon. Du som redan har varit med i en grupp får gärna berätta om hur du upplevde det.

Innehåll: 
• Vad betyder det att vara ett vuxensyskon?
• Om digital samtalsgrupp för vuxensyskon
• Samtal i smågrupper

När: 8 mars, klockan 18.00-20.00
Hur: Via Zoomlänk som du får efter att du har anmält dig
Frågor och anmälan: Anmäl dig senast 6 mars till Maria Ahlqvist, se kontaktuppgifter nedan

Varmt välkommen!
/Maria Ahlqvist, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Jessica Gustavsson, anhörigkonsulent Lerums kommun, och Karin Grimlund, anhörigkonsulent Gotland

Kontaktuppgifter:

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2023-01-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson