Varför är en gemensam planeringsprocess särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning?

Bild på mötecirkel

Personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga är beroende av stöd från flera olika yrkeskategorier och verksamheter. En god gemensam planeringsprocess skapar trygghet, möjlighet till rätt insatser, kvalitetssäkring samt förutsättningar för hälsa och livskvalitet både för individen själv och för dess anhöriga.

Vid detta webbinarium delar Mona Pihl, möjliggörare på Nka, tillsammans med Maria Wolters, mamma till Emil 24 år, med sig av de tankar och erfarenheter som kom fram vid en workshop kring frågan varför en gemensam planeringsprocess är särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning.

Vid workshopen deltog SIP-samordnare, habiliterare och föräldrar. Läs mer i reportaget!

Se det inspelade webbinariet från den 29 januari nedan:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Läs kompletterande svar från chatten om att kalla till en SIP – Samordnad individuell plan

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2021-03-10 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson